בעיני החוק - מאת עו"ד ענת ברדה

קרנית הינה קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, אשר הוקמה בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים,
ותפקידה לפצות נפגעים בתאונת דרכים אשר אינם יכולים לקבל פיצוי מחברת ביטוח,
בד"כ במצבים שבהם המקרה הספציפי אינו מכוסה בפוליסה, בתנאים שנקבעו בחוק.

לנפגע אין משמעות מבחינה כספית בנוגע לשאלה ממי יקבל את הפיצויים, מאחר וגובה הפיצוי אמור להיות זהה,
ולהיבחן על פי אותם קריטריונים ועל פי אותן אמות מידה.

הפיצוי שיקבל הנפגע מקרנית הוא אותו פיצוי בדיוק אותו היה על הנפגע לקבל מחברת הביטוח, לו היה המקרה מכוסה על ידי הפוליסה.
כן דואגת קרנית לכיסוי כל עלויות האשפוז והטיפולים הרפואיים אותם עובר הנפגע.
מימון פעולות הקרן מתבצע בעצם על ידי חברות הביטוח עצמן, אשר מעבירות מדי חודש שיעור
באחוזים מדמי הביטוח או סכום מסוים מדמי הביטוח ישירות לקרנית .

המקרה הראשון הינו כאשר הנוהג האחראי לפיצויים אינו ידוע

הכוונה כאן היא בעיקר לתאונות פגע וברח, כגון מקרים בהם נפגע הולך רגל מרכב, שנהגו ברח ואין לו את פרטי הנהג ו/או הרכב הפוגע.
לפיכך הנפגע אינו יודע מיהי חברת הביטוח אשר מבטחת את הרכב הפוגע, אשר ממנה היה יכול לקבל פיצוי על נזקי הגוף שנגרמו לו כתוצאה מתאונה.
במצב כזה, הנפגע זכאי לתבוע את הפיצויים המגיעים לו מקרנית וקמה לו זכות תביעה כנגד קרנית.

חשוב לזכור כי על הנפגע מוטלת חובה לנסות ולברר ולאתר את הנהג האחראי בטרם הפניה לקרנית,
ולא מספיק שנפגע לא ידע מי הוא הנהג שפגע בו. על הנפגע לשכנע ששקד במידה סבירה לאתר את הנהג האחראי אך הדבר לא עלה בידיו.
כלומר על הנפגע לנסות ולאתר את הנהג ואת פרטיו, בין בחקירה עצמית ובין בעזרת המשטרה ותפקידה של קרנית לא כולל איתור נהג אחראי ופרטיו.

המקרה השני המוגדר בחוק הינו כאשר לנוהג ברכב אין ביטוח או שהביטוח שלו לא מכסה את החובות הנדונה

דוגמא למצב זה הוא נפגע אשר יושב ברכב כנוסע, בו נוהג אדם אשר אין לו ביטוח לרכב, או שהביטוח שקיים אינו מכסה את השימוש הספציפי,
למשל כי הפוליסה נקובה בשם, ולכן רק מכסה רק את השימוש של האדם ששמו נקוב בפוליסה.
יש לשים לב כי נפגע אשר עלה לרכב כשהוא יודע שאין ביטוח או שהנהיגה היא לא ברשות, לא יוכל לקבל פיצויים מקרנית.
כך גם נהג חסר ביטוח בתאונה עצמית אשר לא יוכל לקבל פיצויים מקרנית.

המקרה השלישי הינו כאשר למבטח מונה מנהל מורשה, והמקרה הרביעי הוא כאשר המבטח נמצא בהליכי פירוק

בשני מקרים אלה קיימת חברת ביטוח אשר מוטלת עליה חובה על פי החוק לפצות את הנפגע על פי תנאי החוק,
אך בשל מצבה הפיננסי והמשפטי היא אינה יכולה לקיים את התחייבויותיה.
במקרים אלה הנפגע לא יוכל לקבל כספו מחברת הביטוח ולכן יפוצה על ידי קרנית.

המקרה החמישי אשר מוזכר בחוק הפיצויים הינו נוהג בהיתר

מי שנפגע כאשר נהג ברכב בהיתר מבעליו או מאת המחזיק בו, ללא ביטוח, או שהביטוח לא מכסה את שימוש הנהג ברכב,
והוא לא ידע על כך ובנסיבות העניין גם לא היה סביר שידע – יהא זכאי לתבוע פיצויים מקרנית.
מקרה זה מדבר על מה שמכונה "נהג תמים", אשר נהג ברכב לאחר שקיבל רשות מהבעלים שלו או ממי
שמחזיק ברכב, ולא ידע בפועל ולא חייב היה לדעת שאין כיסוי ביטוחי מתאים.

במקרים אלה השופט בוחן האם בנסיבות המיוחדות של המקרה, היה על הנפגע לדעת על העדרו
של ביטוח, כלומר האם היתה מוטלת על הנפגע חובה לברר בצורה פוזיטיבית האם קיים ביטוח
תקף ומשלא עשה כן התרשל ואינו זכאי לפיצוי.

על פי החוק, על מנת לקבל פיצוי מקרנית, יש להגיש בשלב ראשון הודעה בכתב עם פרטי התאונה
והסיבה לפניה לקרנית, ולצרף את המסמכים והראיות התומכים בזכותו, קרנית צריכה לתת תשובה,
האם היא מכירה בזכותו של הנפגע לפיצויים ממנה תוך 30 ימים מקבלת ההודעה של הנפגע.
במקרה בו הודיעה קרנית כי היא מכירה בזכות לפיצויים יש להמציא לה את פרטי הסכומים שהנפגע תובע והראיות לנזק,
ולקרנית יש 90 ימים להודיע לנפגע באיזה סכומים היא מכירה.
לאחר הסכמה לגבי סכום הפיצוי עם הנפגע, על קרנית לשלם לו את סכום הפיצויים תוך 30 ימים.

יש לזכור כי לקרנית יש זכות חזרה לאחראים ולכן לדוגמא כאשר בעל אופנוע אשר יש לו ביטוח נקוב בשמו,
כלומר הביטוח מכסה רק את השימוש שלו באופנוע, מתיר לאדם אחר לנהוג באופנוע,
כשהוא יודע שאין ביטוח - קרנית תאלץ לפצות את הנפגע (אם לא ידע ולא היה צריך לדעת שאין
ביטוח) אולם לאחר מכן תגיש תביעה כנגד הבעלים על מנת שישיב לה את הכספים ששילמה .

 

האמור לעיל הינו למידע כללי וראשוני בלבד, ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ
משפטי. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

הכותבת הינה עורכת דין המתמחה בתביעות בגין נזקי גוף עקב תאונות דרכים . לפרטים ושאלות ניתן לפנות בפקס: 03-6355558

מסמכים
 (31KB)