בלעדי במחירון אתר לוי יצחק!

ארכיון מחירוני רכב

ניתן לרכוש מחירונים מהארכיון משנת 1973 ועד היום!

מחיר מחירון רכב מהארכיון: 120 ש"ח + מע"מ.

(עד שלושה חודשים מחיר של המחירון מארכיון כמו מחיר של מחירון רגיל)