הערכת שווי דירה

הערכת שווי דירה בהתחדשות עירונית

פרמטרים לחישוב דירת תמורה במסגרת פינוי בינוי

כמעט בכל פרויקט של תמ"א 38 מסוג הריסה ובנייה, פינוי בינוי והתחדשות עירונית, התמורה לדיירים המפונים היא דירה הגבוהה בשתי קומות מעל הדירה המפונה.