הגולשים שואלים - עו"ד ג'ון גבע עונה!

המדור בעריכתו של:

עו"ד ג'ון גבע - מומחה לביטוח ונזיקין משמש, בין היתר, כיועץ המשפטי של לשכת סוכני ביטוח בישראל.

יש למלא את הטופס ולציין בנושא הטופס: לעו"ד ג'ון גבע