ציון רמת בטיחות של מכוניות משומשות וחדשות

מחירון לוי יצחק מציג: דירוג בטיחות רכבים

ממחירון 1.5.16 יוצגו ליד כל מכונית משומשת וחדשה ציון הבטיחות שלה שהעניק לה משרד התחבורה.

לוי יצחק מסביר: "זיהינו בסקרי השוק, שאנו עורכים, כי נושא הבטיחות תופס מקום הולך וגדל בשיקולי הרכישה של המכוניות המשומשות.
משרד התחבורה ביצע מהלך מבורך כאשר החל לדרש את בטיחות המכוניות ואנו שמחים להעביר את המידע לציבור הדורשים, כדי שיוכלו להשתמש בו בהחלטה של רכישת הרכב הבא שלהם."

הציון יוצג בתוך משולש אדום שיוצמד לכל דגם ושנת ייצור.