חוזה שכירות בלתי מוגנת

שכירות בלתי מוגנת הינה השכירות הרגילה אותה אנו מכירים. להבדיל משכירות מוגנת, שהינה שכירות בדמי מפתח.
כשמתבצעת עיסקה בדמי מפתח, גם היא נחשבת עסקת שכירות. אך בשונה משכירות רגילה, בעת ביצוע העסקה המשכיר משלם לבעל הדירה כ-40-50% מערכה, ורשאי להתגורר בה כל חייו, כשהוא משלם שכר דירה סימלי.

בשכירות בדמי מפתח גם המשפחה של השוכר או יורשים המתגוררים בנכס, יכולים להשאר לגור בדירה באותו שכר דירה נמוך וסימלי, במידה והתגוררו איתו לפני מותו.
כשאנו עורכים חוזה דירה, משכירים או שוכרים דירה בשכירות חודשית רגילה, יש לסייג את החוזה ולקרוא לו ״שכירות בלתי מוגנת״ ובכך להפריד אותו מ״שכירות מוגנת״, שהינה שכירות בדמי מפתח, שבה הדייר מוגן מפינוי לאורך כל חייו, כפי שהוסבר לעיל.

חוזה שכירות

לרשותכם, חוזה שכירות בלתי מוגנת להורדה ולהדפסה.

כמו כן, מוזמנים לקרוא על: