3/2008 נוהל רישום וביטול רכב כרכב החכר (ליסינג)

הוראת נוהל 1/2008 י"ח באדר ב', התס"ח

  1. חברת החכר הקונה רכב לצורך החכרה (השכרה לתקופה שלא תפחת משישה חודשים) חייבת להודיע לרשות הרישוי או לנציגה (היבואן ממנו נקנה הרכב) במועד הבקשה לרישום ראשוני של הרכב – כי הרכב ישמש להחכר. במידה והרכב יהיה מיועד ל"השכרה", תציין רשות הרישוי את המילה "השכרה".לצורך זה, החכר הוא רק החכר תיפעולי, שהוא החכר בו האחריות למצבו של הרכב, תחזוקתו והשימוש בו מוטלת על המחכיר. החכר מימון בו האחריות לאמור מוטלת על החוכר, איננו החכרה לצורך זה והנוהל לא מתייחס אליו
  2. רכב שרשום לו במקוריות השכרה/החכר/השכרה והחכר – חייב במבחן רישוי שנתי (טסט) בתום השנה הראשונה (זאת אומרת אינו פטור מטסט) רכב שרשום לו תעריף השכרה או החכר – ניתן יהא לשנות בעלות בבנק הדואר רק לאחר שיבוטל בקובץ הרכב התעריף הזה.
  3. רישום רכב חדש כרכב השכרה או החכר יבוצע ע"י היבואנים בתקשורת המיחשובית; רישום רכב שכבר רשום בקובץ, כרכב השכרה או החכר יבוצע על ידי חברות ההשכרה/החכר, בתקשורת מיחשובית.

אז מהו ליסינג? והאם כדאי לקנות רכב מליסינג? על כל זאת ועוד במאמר הבא >>