מרכז מידע ושירות לקוחות:
טל. 03-9201010

מטה החברה:
רח' אפעל 4 , קרית אריה - פתח תקווה
טל': 03-9168888

מרחב צפון:
שד' בן גוריון 6 חיפה
טל': 04-8352626

מרחב ירושלים:
רח' בן יהודה 34 ירושלים
טל':02-6291291