מרכז השירות של החברה:
3453* | טל': 03-7960000

משרד ראשי
רח' אריה שנקר 2 תל אביב
טל': 03-7962666