המדור בעריכתו של: עו"ד ג'ון גבע - מומחה לביטוח ונזיקין משמש, בין היתר, כיועץ המשפטי של לשכת סוכני ביטוח בישראל.