חישוב שטח דירה - הוראות תקינה חדשות מחיר למשתכן

לאור הפרסומים בעת האחרונה על דירות קטנות במיוחד שנבנו על ידי המחיר למשתכן להלן הוראות התקינה החדשות:

 • גובה: הדירה מעל 2.5 מ"ר
 • שטח חדר: מינימלי 8 מ"ר
 • שטח מחצית חדר: מינימלי 6 מ"ר
 • חדר אחד בדירה: חייב להיות גדול מ- 12 מ"ר
 • בדירת חדר: החדר צריך להיות בשטח של 14 מ"ר לפחות.
 • עובי קיר מפריד: 15-20 ס"מ
 • שטח מטבח מינימום: 6 מ"ר
 • כולל קירות חיצוניים ומחצית קיר משותף

שטח הדירה אינו כולל

 • חדר מדרגות
 • מעלית
 • שטחים טכניים כמו: חדר מעלית, חדר אשפה
 • מרפסות שמש פתוחות
 • גגות
 • חניה
 • מרתף
 • מחסן שאין לו כניסה מהדירה (מחסן שניתן להכנס אליו מהדירה נכלל)

                                    

השוואת גודל דירות שנבנו פעם לעומת דירות חדשות כיום

תקופה שטח דירה מס' חדרים
פעם 60-70 מ"ר 2-2.5 חד'
היום 60-70 מ"ר 3-3.5 חד'
פעם 80-90 מ"ר 3-3.5 חד'
היום 80-90 מ"ר 4-4.5 חד'

הערה: הפרסומים הנ"ל במיוחד להשוואה של שטחים של דירות שנבנו לפני שנים לעומת דירות שנבנות כיום.
במחירונים מתפרסמים 2 סוגי השטחים.