מפחונים למגדלים. מי מרוויח ומי מפסיד?

כשאנחנו נחשפים לפרסומות על מגדלים מפוארים, שמות מפוצצים של שכונת מגדלים חדשה בתל אביב, לא עולה על דעתו של איש, שמדובר למעשה על פרויקט שיקום שכונות, שממוקם בשכונה, שברובה מורכבת מפחונים, צריפים ומבנים ישנים שנבנו ברובם בשנותיה הראשונות של המדינה, שבכל חורף השכונה מוצפת והופכת לאגם.

בשכונה ייבנו כ-1,800 יחד׳ רובן במגדלים שיתנשאו עד 33 קומות, וחלקן בבניינים בני 9 קומות. כן ייבנה בשכונה דיור מוגן, כמה עשרות דירות להשכרה וכמובן שטחי מסחר תעסוקה וציבור.

עזרא והארגזים

שכונת הארגזים, דרומית לשכונת התקווה, מאוכלסת בכמה מאות משפחות, רובן הגדול מתגוררות בתנאי מצוקה. בשלהי המאה הקודמת הקרקע נמכרה ליזמים במכרז לפינוי בינוי תמורת 1,200,000 ש"ח. עם זאת היזם התחייב לפנות ולפצות את תושבי השכונה. התמורה לדייר שסוכמה באותו מועד היתה: דירת 110 מר׳ בפרויקט (4 חד') , 50,000 דולר (עד 2007 מחירי הדירות בישראל נקבו בדולרים) וכן דמי השכירות עד שיקבלו את הדירה החדשה.

הבעיותיות נוצרה כשבשנים שהגיעו לאחר מכן, נוספו משפחות רבות, חלקם בני משפחה לשכונה. למרות שהם נחשבים לפולשים, רובם מתגוררים בשכונה 10 ועשרים שנה ויותר, וחלקם רכשו את בתיהם מתושבים שעזבו. העניין הוא, שהם לא נכללו בין הדיירים המפוצים, ונפלו בין הכסאות.

כדי לפתור את הסוגיה ולהמשיך בבניית השכונה, הוסכם על מתווה חדש, כשהיזם מקבל תוספת של כ-900 דירות , ועליו לפצות ולפנות את כל הדיירים, לפי ותק היותן מתגוררות בשכונה. למעשה מנסים לכמת את זכויותיהם בהתאם לגילם ולזמן בו הם מתגוררים בשכונה.

חלקם (הוותיקים ביותר) - יקבלו דירת 3 חד׳. אחרים, יקבלו דירת 3 חד׳ כשעליהם להוסיף ליזמים 750,000-1,250,000 ש"ח. עבור שידרוג לדירת 4 חד׳ עליהם להוסיף 400,000 ש"ח. העניין הוא שלרובם ככולם אין הון עצמי כלשהו, ובוודאי שלא הסכומים הנדרשים כדי לקבל דירה. הם אינם יכולים לקחת משכנתא בסכומים האלה, משום שלא יוכלו לעמוד בהחזרים החודשיים.

האם תוספת הדירות שקיבלו היזמים תמורת פינוי ופיצוי הדיירים דיה כדי לפנות את הדיירים? התשובה היא -בוודאי.

מחירי הדירות בפרויקט נכון לימים אלה:

  • דירת 3 חד׳ כ-2,300,000 ש"ח
  • דירת 4 חד׳ כ- 2,650,000 ש"ח
  • דירת 5 חד׳ כ-2,900,000 ש"ח

והאם היא תמשיך להקרא שכונת עזרא והארגזים? ברור שלא...

חברות הבנייה: פרידמן־חכשורי, אביוד, ואלעד (תשובה)

פארק TLV