מחירים לעבודות חשמל

המחירים בש"ח (לא כוללים מע"מ) - המחירים כוללים אביזרים סטנדרטיים

לוח חשמל עד 10 מאמ"תים חד פזי

1,560 ₪

לוח חשמל מעל 10 מאמ"תים(לכל מאמ"ת נוסף)

130 ₪

* לוח חשמל תלת פזי עד 10 מאמ"תים

2,600 ₪

ביקורת חברת חשמל (לא כולל אגרות)

1,300 ₪

נקודת טלפון תקשורת כולל חציבה

270 ₪

נקודת טלפון ישיר לארון תקשורת

350 ₪

* נקודת דוד כולל מפסק

585 ₪

* נקודת מכונת כביסה ישיר ללקוח

495 ₪

* נקודת מזגן ישיר

625 ₪

* נקודת מדיח

495 ₪

נקודת פעמון כולל ירידה ללחצן (לא כולל איבזורים)

290 ₪

* תוספת לנק' מאור שמחוברת למפסק (ללא איבזור)

150 ₪

* התקנת אביזרי חשמל סטנדרט

65 ₪

* מפסק פחת 2x40A + הרכבה

365 ₪

* מפסק פחת 4x25A + הרכבה

455 ₪

* מפסק פחת 4x40A + הרכבה

490 ₪

* מפסק פחת 4x60A + הרכבה

700 ₪

* החלפת מאיץ חום לדוד קומפלט

510 ₪

* יציאה לאיתור תקלה עד שעה 18:00

140 ₪

* יציאה לאיתור תקלה משעה 18:00

230 ₪

* הזמנת ביקורת חברת חשמל (לא כולל ח"ח)

910 ₪

 

 עבודות חשמל בקידוח

עבודות חשמל בקידוח

* החלפת שקעים ומפסקים (לא כולל אביזר)

40 ₪

* החלפת חמם קומפלט על גבי גג רגיל

510 ₪

* נקודת טלוויזיה (כולל חציבה)

230 ₪

* מפסק צלב

585 ₪

* מפסק חילוף

390 ₪

* נק' כוח כולל חציבה והטמנת צנרת חיווט (ללא איבזור)

300 ₪

* נק' שקע תקרה חציבה והטמנת צנרת וחיווט (ללא איבזור)

195 ₪

* נק' מאור תקרה חציבה והטמנת צנרת חיווט (ללא איבזור)

195 ₪

* נק' מאור כולל חציבה והטמנת צינור ותיקון הקיר (ללא איבזור)

195 ₪

* ניתוק חשמל ראשי והתקנת לוח זמני לצורך השיפוץ

910 ₪