ערכי מבנים - הסבר:

  1. עלות בנייה למ"ר, כולל יסודות ללא ערך קרקע.
  2. כולל מקלט.
  3. לא כולל תוספות ומבני עזר כמוסכים, מחסנים וכיו"ב.
  4. במידה שטיב ואופי הבנייה מצדיק זאת יש להוסיף בין 50% - 20% מעל המחיר המופיע בטבלה.

המחירים בש"ח (כולל מע"מ).

לרשותכם: עלויות בניה 2021

מגורים

אזור השפלה,
חיפה תחתית, ב"ש

חיפה , הדר כרמלוקריות

אזור ההר
עורפי

אזור ירושלים + אבן והסקה

ק.שמונה, שלומי מעלות

אילת

שיכון רגיל

5,400

6,000

5,500

6,600

6,100

6,500

7 קומות ומעלה

6,000

6,500

6,900

7,500

6,700

7,300

4-2 קומות

5,800

6,000

6,100

6,500

6,500

6,600

דו משפחתי

7,000

7,300

7,500

7,800

7,500

7,800

ללא מקלט – פחות

500-

700-

700-

700-

700-

700-

ללא הסקה - פחות

 

 

 

700-

 

 

ללא ציפוי אבן

 

 

 

30%-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תעשייה ומסחר

בנקים ומסעדות פאר

7,500

7,600

7,800

8,200

8,100

8,100

מסעדות

6,100

6,500

6,500

6,700

6,600

6,650

חנויות

4,200

4,400

4,550

4,000

4,550

4,600

תעשיה מוגדרת

3,500

3,700

3,700

4,000

3,700

3,900

מרכזיות טלפון

5,500

3,650

3,650

6,100

6,000

5,600

מוסכים

3,600

3,900

3,900

4,600

4,600

4,600

מבנים פשוטים, צריפים, מבני עזר

1,700

1,900

1,900

1,950

1,900

1,900