1180573694_Big_20190404170652.592.jpg

 

 

קבוצת לוי יצחק פועלת גם בזירה האקדמית. ללוי יצחק מסורת ארוכה הן בתור מורה ומרכז מגמה באורט ישראל והן בניהול קורסים הקשורים לעיסוקו כשמאי ומעריך.

בעבר ניהל משרד לוי יצחק מס' קורסים מוצלחים ביותר בשיתוף "המכללה שליד איגוד חברות הביטוח".

6532316511_Big_20190404170714.984.jpg