גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות
כניסת סוכנים
עגלת קניות
שם
מחיר
כמות
מחק
אשר ושלם

ביטוח וחוקי ביטוח - שאלות נפוצות

וחוקי ביטוחשאלות הנפוצות ביותר בנושא ביטוח

במידה ולא מצאת את המענה לשאלותך ניתן לעבור לרשימה מלאה של השאלות או לשאול שאלה אישית. (שאל שאלה)

הערה: התשובות הינן למידע כללי וראשוני בלבד ואינן נועדו בשום מקרה לשמש כייעוץ ו/או כתחליף לייעוץ לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

ניתן לתבוע תביעה נזיקית את השכן בגין אחריותו ורשלנותו לנזקי מים שנבעו מרכושו והגיעו לרכושך. בדרך כלל קיימת פוליסת ביטוח ואם לשכן יש פוליסה כזו שמכסה גם נזקים לצד שלישי ניתן לפנות ישירות לחברת הביטוח של השכן (מכח סעיף 68 בחוק חוזה הביטוח) ולדרוש פיצוי. חב' הביטוח תשלח שמאי להעריך את גובה הנזק. גם אתה יכול להזמין שמאי מטעמך שיעריך את כל הנזקים שנגרמו לך ולדרוש את הפיצוי המתאים מן השכן.
ראשית, כדאי לשלוח מכתב תזכורת לחברת הביטוח באמצעות הסוכן (או ישירות למחלקת טיפול בתביעות מקיף בביטוח ישיר, לפי העניין). יובהר, כי אם הוגשה תלונה למשטרה, רק לאחר שנסגר התיק, ואין חשש לביום מקרה הביטוח או ניסיון הונאה, יכולה חברת הביטוח לקבל את צילום התיק. כן ניתן להוסיף במכתב הנ"ל, כי על פי סעיף 27 לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981, גם ללא שיש בידי המבטח מלוא המסמכים הדרושים לו לשם בירור החבות (קרי, דו"ח המשטרה), חייב המבטח בתשלום תגמולי ביטוח אשר אינם שנויים במחלוקת, לא יאוחר מ-30 ימים ממועד הגשת הדרישה לתגמולי ביטוח. כמו כן, לגבי כל תקופה העולה על 30 ימים ממועד הגשת הדרישה לחברת הביטוח, יתווספו לתגמולי הביטוח ריבית והצמדה, מכוח סעיף 28 לחוק חוזה הביטוח, ובית משפט רשאי לפסוק "ריבית עונשית" גבוהה, אם חברת הביטוח מעכבת תשלום תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת, כאמור לעיל.
בהתאם לפוליסה התקנית של הדירה (אם קיימת), הרי שבמקרה שאין סקר תכשיטים מסודר, תשלם חברת הביטוח את שווי התכשיטים עד לשיעור של 10% מגובה סכום התכולה ולא יותר מ-2% לפריט.