רשות מקרקעי ישראל קידמה תכנית לאומית על קרקעות נמל התעופה התל אביבי, ״שדה דב״. מדובר בפיסת קרקע שהיא אחת היקרות והחשובות בתל אביב, הנושקת לים בצפון העיר.

פרט חשוב לציון: התכנית תוכננה לפני פרוץ הקורונה, וגם לפני חילופי השרים במשרד הבינוי והשיכון. השר הממונה היום אינו מעוניין בבניית דיור בר השגה באיזורי הביקוש. על קרקעות ״שדה דב״ מתוכננות דירות בדיור בר השגה לזכאים. מעניין יהיה לדעת כיצד זה יתיישב עם המדיניות הנוכחית.

תוכנית בנייה בשדה דב

התוכנית משתרעת על 2,500 דונם וכוללת 16,000 יחידות דיור, מהן 6,900 מיועדות ל:

לאחרונה עיריית תל אביב שינתה והפחיתה את תקן החניה לכל העיר, במגמה להמעיט שימוש בתחבורה פרטית. גם כאן יהיה תקן חנייה מופחת כדי לעודד שימוש ברכבת הקלה.

כמו כן נכללים בתכנית כ-500,000 מ"ר עבור מבני ציבור:

  • כ-125,000 מ"ר מסחר.
  • כ-330,000 מ"ר עבור שטחי תעסוקה.
  • כ-125,000 מ"ר עבור מלונאות.
  • כ-365 דונם שטחי פארק וגנים ציבוריים.

אזור שדה דב נמצא בבעלות של מספר בעלים רב, 70% בעלים פרטיים והשאר קרקעות מדינה. השטח כולו סומן כשטח לאיחוד וחלוקה. כשהתכניות יהיו מפורטות, כל חלקה תקבל ,ותוכל לראות,את הזכויות היחסיות שלה בכל מתחם.

תכנון שדה דב

לאורך הרחובות הראשיים ייבנו בניינים בגובה 5-10 קומות, וכ-35 מגדלים על עד 40 קומות בצירים המרכזיים. בנוסף, מתוכננים 3 פארקים עירוניים בהיקף כולל של כ- 365 דונם והרחוב הראשי יהיה רחוב אבן גבירול, לאורכו יעבור הקו הירוק של הרכבת הקלה.

כבר היום מקודמות התכניות של כל המתחמים. בעלי הקרקעות הפרטיות, (כבר אמרנו, כ-70% מבעלי הקרקע) צריכים להזדרז ולהודיע לרשות מקרקעי ישראל (רמ״י), היכן הם מעדיפים להיות ובאיזה מתחם תכנון, כדי שזכויותיהם יישמרו ולא יפוצלו בין שלושת המתחמים המתוכננים.

כמו כן, ככל שבעלי הקרקע יתאחדו , כך יוכלו לקדם את מימוש הקרקע מול יזמים, וסוף סוף , אחרי עשרות שנים של ציפייה, יזכו לראות (בדרך כלל כבר מדובר ביורשים וירושות) את סוף הדרך ונכס אמיתי בנוי.