עו"ד ענת ברדה

התופעה של בורות בכביש ומפגעים אחרים הינה תופעה שכיחה והשאלה היא,
האם העירייה או הרשות המקומית ו/או קבלן המצבע עבודות בניה, יהיו אחראים לנזק אשר נגרם ממפגע בכביש,
ומשתנה ממקרה למקרה על פי הנסיבות הספצפיות של כל מקרה.

חובת זהירות כללית

במקרים כאלה בוחן קודם כל בית המשפט האם קיימת חובת זהירות כללית.
כלומר, בשלב ראשון דן בית המשפט בשאלה העקרונית, האם עירייה או קבלן מבצע צריכים לדאוג לתחזוקתם ותקינותם של הדרכים והכבישים.
ההלכה המנחה הינה, כי העירייה או הקבלן המבצע חבים בחובת זהירות כללית כלפי הנוסעים, בדרכים ובכבישים שבתחומי העירייה ונמצאים באחריותה
ו/או שנמצאים בתחום העבודות שהקבלן מבצע.

כלומר - באופן עקרוני, מוטלת על כל עירייה ורשות מקומית ו/או קבלן מבצע,
חובה לדאוג לתחזוקה של הדרכים והכבישים בשטחם ובין היתר לתקן כל ליקוי אשר קיים בהם.

חובת זהירות קונקרטית

בשלב השני דן בית המשפט בשאלה האם קיימת חובת זהירות קונקרטית.
כלומר, בשאלה האם במקרה הספציפי ובנסיבות המיוחדות של המקרה, היתה מוטלת על העירייה חובה לתקן את המפגע הספציפי.
כאן נכנסים לתמונה מכלול שיקולים כגון מהות המפגע עצמו, האם גדול או קטן, האם התובע מכיר את הדרך,
האם התובע התריע על המפגע, למי מהצדדים קיים יתרון במידע, ולמי היכולת לאתר את הסיכון מבעוד מועד והכושר למונעו.

מקרה מהשטח:
במקרה אשר נדון לאחרונה בבית משפט לתביעות קטנות ברמלה, תבע נוהג ברכב חברה אשר ביצעה עבודות בכביש,
כאשר לטענתו היה בור בכביש, שלא סומן והרכב שלו נפגע מהמפגע, נגרם לו נזק והוא נאלץ לשאת בעלויות התיקון.
התובע העיד כי המקרה אירע בשעות הערב, כאשר המקום היה חשוך ולא ניתן היה להבחין בבור.

במקרה זה הנתבעת, החברה המבצעת, אישרה כי היא ביצעה עבודות במקום אולם טענה כי,
הוצבו שלטי אזהרה בדבר ביצוע העבודות ולכן התובע היה צריך לנהוג במשנה זהירות, לשים לב
לדרך, ולנהוג כמתחייב באיזור שבו מתבצעות עבודות.

בית המשפט קבע כי לכתב התביעה צורפו תמונות אשר צילמו את המפגע, ולפיהן אכן היה מפגע בכביש בו ביצעה החברה המבצעת עבודות.
עוד נקבע כי מאחר והאירוע אירע בלילה, התובע לא יכול היה לראות את המפגע, וכן כי לא הוצג שילוט מואר המצביע על המפגע שבכביש.

בנסיבות אלה נקבע כי התובע הוכיח את קיומו של המפגע, כי הוא באחריות החברה המבצעת וכי אין לייחס לתובע כל רשלנות תורמת לאירוע.
הכלל אשר הנחה את בית המשפט הוא כי מי שאחראי על העבודות המבוצעות בכביש, חב בחובת זהירות כללית כלפי סוג הניזוקים אליהם משתייך התובע,
קרי אלה המשתמשים בכביש, ומשהודתה הנתבעת כי היא מבצעת עבודות במקום, חבה חובת זהירות קונקרטית ביחס לתובע שנסע כדין במקום.


יש לשים לב כי הפסיקה בתחום זה היא מגוונת, וניתן למצוא פסקי דין לכאן ולכאן ולפיכך לא ניתן לקבוע באופן גורף,
מתי תוטל חובת זהירות קונקרטית במקרה הספציפי שבו מדובר.
במקרים רבים נפסק, כי מקרים כגון מרצפות בולטות מעט ברחובות או מדרכות מרוצפות,
הם פועל יוצא של שימוש המוני בדרכים - לפיכך ציבור המשתמשים בדרכים נדרש לנקוט מינימום הכרחי,
של זהירות ובמקרה כזה רבים הסיכויים שהתביעה תידחה.

הערה:

האמור לעיל הינו למידע כללי וראשוני בלבד, ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

הכותבת הינה עורכת דין המתמחה בתביעות בגין נזקי גוף עקב תאונות דרכים .
לפרטים ושאלות ניתן לפנות בפקס: 03-6355558

מסמכים
 (21KB)