האם תכנית ליברמן אכן תביא את השינוי? מדובר בתכנית ענק שאם תתקבל וזאת שאלה גדולה, עשויה להביא לשינוי המיוחל ולהוריד את הגרף כלפי מטה.

מדובר בהיפוך של תכנית המכרזים של רמ״י:

  • המדינה תעריך ותקבע מחירי מקסימום לקרקע.
  • הקבלנים יתחרו על המחיר הנמוך.(זוכרים? עד היום זכו אלה שהציעו מחיר מירבי, לעיתים פי שניים ולעיתים פי חמשה מהערכת השמאי), אז ליברמן מבקש להפוך את היוצרות, ויזכה מי שיציע את המחיר הנמוך ביותר.
  • כמו כן, וזה פרט בעל חשיבות רבה, הקבלנים יהיו חייבים לסיים את הבנייה תוך שלוש שנים.

בעבר ראינו מכרזים שהוצעו על קרקע בלתי מתוכננת, ורוכשי הדירות נאלצו להמתין שנים עד קבלת הנכס, לעיתים תוך תשלומי משכנתא ושכר חודשי במקביל. במידה והצעתו של ליברמן אכן תתקבל ותצא לפועל, יהיה על מדינת ישראל לעבור מספר שינויים מהותיים:

תהליכי התיכנון יהיו חייבים להתייעל. עד היום שינוי תב״ע הצריך כעשור שלם, התכנון והשינויים עד קבלת ההיתר המיוחל נמשכו לאורך שנים. מדינת ישראל תהייה חייבת להכניס את ידיה עמוק לכיס, לשלם, במקום לגבות מיסים, ובמקום להגדיל את ריווחי המדינה משיווק קרקעות במחירי עתק, למכור את הקרקע מתחת להערכת שמאי.

אז למה להתנגד? הרי ערכה של הקרקע כמחצית מערך הדירה. קרקע שתשווק במחיר נמוך, תייצר לנו מחירי דירות נמוכים. אז יש כמובן מתנגדים רבים: הקבלנים למשל, ׳אלה שרכשו קרקעות במכרזים במחירי עתק, ולידם משווקים קרקע מוזלת. ברור שקבלן שרכש קרקע במחירים גבוהים, יתקשה להתחרות במחירי הדירות שייבנו ממש לידו, במחירים מוזלים , כנגזרת ממחיר הקרקע.

האם יש דמיון למחיר למשתכן?

דמיון רב. גם בתוכנית מחיר למשתכן צמודי קרקע שווקו קרקעות במחירים מוזלים. השוני העצום בתכנית ליברמן היא משום שהוא מבקש לשווק את כל המגרשים, כל הקרקעות, בכל מקום בארץ, במחירים מוזלים ולכל מי שמציע את המחיר הנמוך ביותר. למעשה כל מגרשי רמ״י ישווקו במחיר מוזל, וזאת אכן מהפכה של ממש.

הדרך ההגיונית לפתור את הסוגיה הזאת ,לסגור את הפער בין מחירי הדירות שייבנו על המגרשים היקרים לבין מחירי הדירות שייבנו על הקרקע המוזלת, תהיה ע"י הורדת המיסוי המוטל על הדירות וקיצור תהליכי התכנון והבירוקרטיה. יש דרך, ואולי סוף סוף נראה שינוי בכיוון של מחירי הדירות כלפי ירידת מחירים.

עוד באותו נושא: