קודם קצת היסטוריה...

הג'יפ המיתולוגי יוצר בשנת 1942 בשלהי מלחמת העולם השנייה. כמאמץ מלחמתי, הוטל על יצרני המכוניות דאז לייצר מערכת מסוימת של הרכב, שבא היצרן התמחה, וההרכבה הסופית הוטלה על חברת קרייזלר, אגב שמייצרת עד היום רכב עם המותג JEEP.

מה מיוחד בג'יפ?

בנוסף לישיבה הגבוהה, הג'יפים נבדלים לפי היכולות השונות של המערכות המורכבות בהן:

  • 4X4 - הנעה של הגלגלים הקדמיים והאחוריים ביחד.
  • 4X4 קבוע - הנעה של הגלגלים הקדמיים והאחוריים קבועה. אינה נשלטת ע"י הנהג.
  • 4X4 - הנהג קובע בהתאם לתנאי הדרך, אם לשלב את הגלגלים הקדמיים אם לאו.
  • ביטול הדיפרנציאל - אפשרות לנעילת הדיפרנציאל ע"י ביטול פעולתו. אופציה הנבחרת בגין תנאי שטח קשים. כגון: בוץ, חול, חול טובעני וכיוצא בזה.
  • ביטול הדיפרנציאל בשני הסרנים - התקן זה מחייב דיפרנציאל נוסף אשר נועל את הדיפרנציאל הקדמי ואת הדיפרנציאל האחורי.

השילובים הנ"ל עשויים להיות מכניים או אלקטרוניים.

הערה: כל אותם הרכבים הנקראים ג'יפים או ג'יפונים הם גבוהים, נעימים לנהיגה, מייצרים "פוזה", אך בשטח הסיפור הוא אחר...