המכונית שלכם עברה תאונה והוכרזה טוטאל לוסט?

תקנת משרד התחבורה קובעת:

"רכב באובדן גמור (LOSS – TOTAL ) - רכב ששמאי רכב קבע לגביו שהוא יצא מכלל שימוש או שהנזק הגולמי בו הוא 60 אחוזים ומעלה משווי הרכב".

הווה אומר, שמכונית שסה"כ עלות תיקונה כולל מע"מ (ברכב פרטי) לאחר התאונה עובר את האחוז הנ"ל, אסור לתקנה, אלא יש להעבירה למגרש גרוטאות, לשם פירוקה לחלקי חלוף. על השמאי להודיע על כך למשרד התחבורה והמכונית נגרעת ממצבת כלי הרכב בארץ, קרי מורדת מהכביש לתמיד.

על חברת הביטוח לפצות את בעל הרכב במלוא ערך הרכב כפי שמופיע במחירון, בכלילת תוספות ואביזרים אינטגרליים (מופיעים בראשה של כל דגם במחירון) ובתוספת אביזרים אופציונלים (מופיעים בתחילת כל יצרן)שהוספו בעת הזמנת הרכב ולאחריה.

מחיר מחירון לרכב כולל בתוכו את נתוניו הספיציפי של הרכב, כגון: מס' קילומטרים שגמע, סוג הבעלויות(חברה פרטית, חברת השכרה, ביה"ס לנהיגה וכיוצ"ב). שימו לב, נתונים אלא אפשר ויורידו מערך הרכב ואפשר שיעלו אותו. למשל: מכונית בת 4 שנים יד ראשונה שגמעה רק 55,000 ק"מ יש להוסיף על ערך הרכב הממוצע הרשום במחירון 5%.
כל הנתונים האלה מופיעים בדפים הראשונים במחירון.

  • רכב ישן וזול שעבר תאונה קשה

בדרך כלל, בעל רכב שמכוניתו עברה תאונה קשה, מעוניין שמכוניתו תוכרז כ"טוטל לוס". אך יש מקרים הפוכים. ברכב ישן שמחירו נמוך, תאונה לא קשה במיוחד עלולה לגרום להורדתו של הרכב מהכביש, בגלל עלות התיקון (אם עלות התיקון עולה על 55% מערכו ולא עוברת את ה-60% - יוכרז אובדן להלכה). לא פעם טיפלנו במקרים של רכב ישן, שערכו הספציפי של הרכב עולה על הרשום במחירון – בגלל השקעות ושפורים שבוצעו בו, ועל ידי כך "הצלנו" אותו מהורדה מהכביש.

  • פנייה לשמאי לפני קרות הנזק

במקרה ומכוניתכם משופעת בתוספות, שאינם באות באופן סטנדרטי עם הרכב, והוזמנו במיוחד או הוספו במשך הזמן, פנו לשמאי רכב ודאגו להודיע על כך לסוכן הביטוח או ישירות לחברת הביטוח. הדבר אמור גם לגבי מכוניות שעברו שיפוצים ושפורים מיוחדים. טיפלנו לא פעם, שהתוספות והשיפורים מעלים את ערך הרכב בעשרות אחוזים ולפעמים מכפילים את ערכו. אל תתפלאו אם לא הודעתם על כך, שקבלת הפיצוי המלא לאחר הכרזת הרכב כ"טוטל-לוס" יתקל בקשיים.

  • בעיות העולים החדשים אם הרכב הוכרז כטוטל לוס

הפטור ממיסים המוענק לעולים חדשים , בעת קניית רכב חדש, הוא חד פעמי. להבדיל ממוניות או רכב נכים, שניתן לקבל את הפטור עם כל קניה של רכב חדש. הווה אומר, אם רכב של עולה חדש מוכרז כאובדן גמור, על בעל הרכב לקבל את מלוא הפיצוי כפי שמופיע במחירון (כולל המיסים). אך חברת הביטוח תשלם למכס את המיסים, זאת בתנאי שלא עברו 3 שנים מאז קניית הרכב. דבר זה גורם לחברת הביטוח הפסד כמעט כפול, גם פיצוי במלוא המחיר לבעל הרכב וגם תשלם מיסים למכס. אי לכך, בעת תחשיב עלות התאונה ברכב של עולה חדש, יש לנהוג ביתר זהירות.

  • אובדן להלכה - אישור שמאי

זהו הליך שהשמאי מאשר מתן פיצוי מלא למבוטח, שרכבו ניזוק קשה בתאונה, אך הרכב לא מוכרז כאובדן גמור והשרידים נמכרים למרבה במחיר, לשם שיקומו. הליך זה מתבצע ברכבים שעלות תיקונם מתקרב לגבול ה"טוטל -לוס", אך אינה עוברת אותו (מעל ל-50% אך פחות מ-60% ניתן להכריזו אובדן להלכה). גם כאן נדגיש, כי החישוב דורש זהירות יתר. יש והליך ה"אובדן למעשה" מתבצע בצורה קצת שונה: בעל הרכב מקבל את מחיר התיקון הגלובאלי והוא דואג לתיקון המכונית או למכירת השרידים. לסכום הגלובאלי מתווסף הסכום של ירידת ערך המסחרית, שבעל הרכב היה מקבל לו תוקנה המכונית. אין אנו ממליצים על שיטה זו, למי שאינו מצוי בעולם הרכב.

לסיכום - במידה ומכוניתך נפגעה קשה בתאונה, התייעץ לפני כל החלטה.