אז החלטתם על יבוא רכב אישי? לפני שאתם רוכשים, קבלו חוות דעת רכב יבוא אישי בחינם מלוי יצחק. להלן ריענון מספר פרטים על יבוא אישי.

מאופנוע ביבוא אישי עד 6 שנים מייצורו יש להפחית 15% עד 30%, בנוסף להפחתת יבוא אישי אין להפחית בגין:

  1. רישום בחברה.
  2. רישום בליסינג.

אחרי 6 שנים יחולו על רכב ביבוא אישי כל ההגבלות וההפחתות של רכב רגיל בארץ ובחו"ל כגון בעלות בחברה, בעלות בליסינג, חב' השכרה וכו'. מרבית המכוניות מיבוא אישי רשומות כמשומשת ברישיון הרכב גם אם הן מיובאות כחדשות, בהתאם לכך מופיע האזכור מ (משומש) במחירון.

תנאי היבוא, מקורות היבוא, חוסר האחידות בין הדילרים המייבאים, גורמי היבוא, שערי המטבע בעת הקנייה, מספר קטן יחסית של אופנועים המיבואים ארצה באופן זה, על אלה גורמים לפערי מחירים משמעותיים בין הרכבים עצמם ובינם לבין אופנועים דומים (אך לא תמיד זהים) מיבוא רשמי.

פערים אלו עלולים להגיע לכ- 30% לעומת אופנועים דומים ביבוא אישי. ישנם גורמים נוספים המשפיעים על מחירי האופנועים, כמו רישומם כמשומשים ברישיון הרכב, חוסר בהירות ביחס לאחריות, הקושי לקבוע ולאמת מקוריות של מסמכים שונים הקשורים ביצורם ויבואם ובתוספות הספציפיות של כל אופנוע.

עלות יבוא אישי של רכב

תנאי יבוא רכב אישי, מקורות היבוא, חוסר האחידות בין הדילרים המייבאים, גורמי היבוא, שערי המטבע בעת הקנייה, מספר קטן יחסית של מכוניות המיובאות ארצה באופן זה, כל אלה גורמים לפערי מחירים משמעותיים בין המכוניות לבין עצמן ובינן לבין מכוניות דומות (אך לא תמיד זהות) מיבוא רשמי.

בהערכת המחיר הבסיסי של אופנוע ביבוא אישי, הנתונים הספציפיים כגון מס' בעלויות, סוג בעלות ומס' ק"מ נלקחים בחשבון. במידה והנתונים הינם מעל או מתחת לטווחים הממוצים, הדבר ישפיע על מחיר האופנוע. אופנועים שבצמידות להם קיימים מסמכים המשנים את הנתונים לגבי עברו של הרכב בחו"ל, עשויים לשנות את אחוז ההפחתה.

הפחתות בגין עלויות שונות מבעלות יבואן 0 ק"מ ומוכחות ע"י מסמכים, יש להפחית חזי אחוז מאחוז ההפחתה המקובל בארץ. יש להתייחס לשנת היצור של הרכב במידה ומופיע באחד ממסמכי האופנוע. הנ"ל מתייחס הן לאופנוע, קטנוע, אופנוע-ים, טרקטורון מא והן כלי תחרותי המופיעים במחירון זה.