אז החלטתם על יבוא רכב אישי? לפני שאתם רוכשים, קבלו חוות דעת רכב יבוא אישי בחינם מלוי יצחק. להלן ריענון מספר פרטים על יבוא אישי.

רכב ביבוא אישי עד 6 שנים מייצורו, בנוסף להפחתת יבוא אישי אין להפחית בגין:

  1. רישום בחברה.
  2. רישום בליסינג.

אחרי 6 שנים יחולו על רכב ביבוא אישי כל ההגבלות וההפחתות של רכב רגיל בארץ ובחו"ל כגון בעלות בחברה, בעלות בליסינג, חב' השכרה וכו'. מרבית המכוניות מיבוא אישי רשומות כמשומשת ברישיון הרכב גם אם הן מיובאות כחדשות, בהתאם לכך מופיע האזכור מ (משומש) במחירון.

פערי מחירי הרכבים ביבוא אישי

תנאי יבוא רכב אישי, מקורות היבוא, חוסר האחידות בין הדילרים המייבאים, גורמי היבוא, שערי המטבע בעת הקנייה, מספר קטן יחסית של מכוניות המיובאות ארצה באופן זה, כל אלה גורמים לפערי מחירים משמעותיים בין המכוניות לבין עצמן ובינן לבין מכוניות דומות (אך לא תמיד זהות) מיבוא רשמי.