בין הגורמים המשפיעים על מחירה של מכונית משומשת, יש כמה הגלויים לעין וניתנים לחישוב בקלות.אחד הבולטים שבהם הוא מספר הקילומטרים שהמכונית נסעה.

החישוב נשען על 15-20 אלף קילמוטרים כממוצע סביר לשנה. עקרונית - אין סיבה להפחית או להעלות במחיר מכונית, שמד הקילומטרים שלה מראה כי זה היה הממוצע השנתי שלה. למשל: במכונית פרטית משנת ייצור 2007 שגמעה 79 אלף קילומטרים, לא יהיה לגורם הקילומטראז' משמעות בשיקלול המחיר. אך ממחיר מכונית פרטית משנת ייצור 1998 שגמעה 131 אלף קילומטרים, יש להפחית 11 אחוז.

מכונית המונעת בדיזל היא "סובלנית" יותר בנושא הקילומטראז' והממוצע שלה לשנה הוא 18-25 אלף קילומטרים. למשל: במכונית דיזל פרטית משנת 2008 שנסעה 95 אלף קילומטרים, לא יהיה לגורם הקילומטראז' משמעות בשיקלול המחיר. אך ממחיר מכונית דיזל פרטית משנת ייצור 2007 שגמעה 150 אלף קילומטרים יש להפחית 3 אחוז.

חישוב פשוט גם לרכב מ"השכרה"

כל זאת נכון לגבי מכונית פרטית.הממוצע לרכב מסחרי הוא 30-40 אלף קילומטרים לשנה(זאת אומרת בגבולות אלה אין משמעות לקילומטראז' בשיקלול המחיר) למשל: במכונית מסחרית משנת 2008, שגמעה 125 אלף קילומטרים, לא יהיה לגורם הקילומטראז' משמעות בשקלול המחיר. ואילו ממחיר מסחרית משנת ייצור 2007, שגמעה 236 אלף קילומטרים, יש להפחית רק 4 אחוז.

אם המכונית המדוברת היתה בעברה בחברת השכרה, החישוב מתבצע כך : השנתיים הראשונות מחושבות כאילו היה מדובר במכונית מסחרית, זאת אומרת 30-40 אלף קילומטרים בשנה (לבעלי הרכב כדאי לבחזיק את המסמכים המקוריים מחברת ההשכרה, המאשרים את הקילומטראז' השנתי שבצעה המכונית בשנתיים אלו).

לכל השנים הבאות יש להתייחס כמכונית פרטית ורגילה.

וכרגיל אנחנו מזכירים שנהג שמח פעמיים : פעם שהוא קונה את המכונית ופעם שהוא מוכר אותה.