מהם הפעולות שיש לבצע לפני קניית הרכב?

ראינו את הכלה, היא מוצאת חן בינינו, סיכמנו על המחיר, נשאר לנו רק לערוך את ה"כתובה".

הסכם מכירת רכב

עצתנו, לערוך את ההסכם בשני שלבים:

שלב ראשון הסכם הראשוני, לפני הבדיקה במכון ובו סכום עלות התיקונים (בהתאם לדו"ח המכון) שהקונה מוכן לספוג. רק אחרי בדיקת המכון וסיכום סופי של המחיר יש לגשת לסיכום: זכרון דברים לרכב.

 1. רישום הפרטים המדויקים של בעל הרכב - השוה את פרטי המוכר מתוך תעודת הזהות לפרטים הרשומים ברשיון הרכב: שם, תעודת זהות, כתובת, טלפון. אי התאמה או "הרכב שייך לדודה שלי החולה" או כל סיפור אחר, מחשיד–הקונה, ראה הוזהרת.
 2. רישום פרטים מדויקים של הרכב - רצוי מאוד לציין מהו קוד הדגם הרשום במחירון:דגם, דגם משנה, שנת ייצור, מס' רישוי. זאת בכדי למנוע כל טעות בזיהוי המדויק של דגם הרכב ועל ידי כך להמנע מקביעה לא נכונה של מחיר הרכב.
 3. היסטוריית בעלות על הרכב - על המוכר להצהיר מה מספר הבעלויות הקודמות ואיזה בעלויות היו: פרטי, חברה פרטית, בעלות ציבוריות, כגון: קיבוץ, חברת חשמל, בזק, עירייה או מועצה מקומית, משרדי ממשלה וכו', השכרה, בי"ס לנהיגה וכיו"ב.
 4. מספר הקילומטרים - יש לבדוק אם מספר הקילומטרים השרום במד האוץ זהה למספר הקילומטרים הרשום בהסכם. רישום הקילומטרים בהסכם מקל על תביעה עתידית אם נערך "תיקון" במד האוץ.
 5. רכב ללא חובות - יש לכלול הצהרה מפורשת של בעל הרכב כי הרכב נקי מכל חוב ו/או שיעבוד, ו/או עיקול ו/או זכויות בצד ב' כל שהוא. על המוכר להתחייב והיה ובזמן כלשהו יתברר כי על הרכב רובץ חוב או עיקול, מתחייב המוכר לסלקו או לגרום למחיקתו מיד.
 6. פרטים נכונים - המוכר מצהיר כי פרטי הרכב זהים לאלה המופיעים ברשיון המקורי של הרכב, כי לא נעשו ברכב שינויים כלשהם המחייבים שינוי ו/או תיקון הרשיון המקורי. לא נעשו ברכב שינויים שאינם מותרים על פי הדין וכי כל המיסים, האגרות והתשלומים לגבי הרכב שולמו במלואם כל המיסים האגרות והתשלומים – מכל סוג שהוא מיום מסירתו של הרכב לקונה יחולו על הקונה.  
 7. הצהרת הקונה - הקונה יצהיר כי ראה את הרכב, בדק את מצבו המכני במכון בדיקה מורשה, תוך אזכור שם המכון, מספר הבדיקה ותאריך הבדיקה, ואין לו טענה כל שהיא, לגבי מצבו המכני והחיצוני של הרכב.  
 8. התשלום - מומלץ שהתשלום יעשה בשיק בנקאי. זהירות יתר אם התשלום מתבצע בדולרים. בכל מקרה יש לרשום את הסכום בהסכם המכירה. את התשלום בשיק בנקאי רצוי לעשות בעת העברת הבעלות בסניף הדואר או בבנק. חובת העברת הבעלות חלה על המוכר. לא כן האגרה עבור ההעברה. התשלום עבור האגרה תחול על מי מהצדדים בהתאם למוסכם. בדרך כלל משלם את האגרה הקונה.
  זכור המוכר: לא דאגת להעביר הבעלות בעת המכירה, אל תתפלא אם דוחו"ת תנועה ימשיכו לזרום לכתובתך.
 9. ביטוח רכב - על הקונה להצהיר, כי עם חתימת ההסכם וקבלת הרכב לרשותו, פג תוקף הביטוח על הרכב וכי עליו לבטח את הרכב על שמו ואחריותו. לבסוף - בכדי להיות בטוח לחלוטין, רצוי לבדוק את נתוני הרכב במשרד הרישוי. השוואת המסמך של משרד הרישוי לנתוני הרשומים ברשיון הרכב כולל מס' רישוי, מספר שלדה, בעלות לשעבר, עשויה למנוע עוגמת נפש.

אל תשכחו, הנוכלים למיניהם אינם נחים לרגע…